Hổ tướng nhà Nguyễn – tổ sư phái Nam Huỳnh Đạo là ai?

Ông là tướng của triều Nguyễn, giúp vua Gia Long lập cơ nghiệp. Sau này, ông được suy tôn là tổ sư của phái Nam Huỳnh Đạo ở Việt Nam.

Theo sách “Việt sử giai thoại”, Nguyễn Huỳnh Đức là một trong 5 hổ tướng nổi danh của triều Nguyễn. Theo gia phả dòng họ, về sau, ông được suy tôn là tổ sư của phái Nam Huỳnh Đạo ở Việt Nam.

Hổ tướng nhà Nguyễn - tổ sư phái Nam Huỳnh Đạo là ai? - Ảnh 2.

Nguyễn Huỳnh Đức vốn người họ Huỳnh, tên húy Huỳnh Tường Đức. Ông theo phò họ Nguyễn, lập công lớn, được ban quốc tính, nên mới có họ tên là Nguyễn Huỳnh Đức.

Theo sách “Giai thoại Lịch sử Việt Nam”, Nguyễn Huỳnh Đức xuất thân trong gia đình quan võ, ông nội là Huỳnh Châu, cha là Huỳnh Lương, đều theo phò chúa Nguyễn, được phong cai đội. Nguyễn Huỳnh Đức là người có “dung mạo khôi ngô, khỏe mạnh hơn người, ai cũng coi ông là hổ tướng”. Năm 1781, ông gia nhập đội quân Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhơn.

Hổ tướng nhà Nguyễn - tổ sư phái Nam Huỳnh Đạo là ai? - Ảnh 4.
Năm 1802, khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi, ông được phong tước Quận Công. Năm 1816, ông được cử làm Tổng trấn Gia Định, cai quản cả khu vực miền Nam.

Tháng 9/1819, Nguyễn Huỳnh Đức mất khi đang tại vị, thọ 71 tuổi. Ông được vua Gia Long truy tặng tước hiệu Phụ quốc Thượng tướng quân, Thượng trụ quốc, Thái phó Quận Công, được thờ tại miếu Trung Hưng Công thần, kinh đô Huế. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831), ông lại được triều đình truy tặng là Kiến Xương Quận Công.

Hổ tướng Nguyễn Huỳnh Đức sinh năm 1748 tại xã Tường Khánh, tổng Hưng Nhượng, huyện Kiến Hưng, phủ Kiến Xương, tỉnh Định Tường (nay thuộc phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Hiện nay, đền thờ và lăng mộ của ông ở thành phố Tân An, đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Nguyễn Huỳnh Đức được đặt cho các tuyến đường trên nhiều địa phương ở miền Nam, trong đó có Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Hổ tướng nhà Nguyễn - tổ sư phái Nam Huỳnh Đạo là ai? - Ảnh 8.

“Ngũ hổ tướng Gia Định” là danh hiệu người đời đặt cho Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Nhơn, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Trương Tấn Bửu. Đây là những nhân vật có công giúp vua Gia Long lập triều Nguyễn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*